saponiny-vlasova-kozmetika

Saponíny vo vlasovej kozmetike

Kozmetické výrobky sú prispôsobené svojmu účelu tak, aby plnili svoju funkciu čo najlepšie. Z pohľadu ich funkčnosti a účinnosti tieto výrobky musia obsahovať také ingrediencie, ktoré budú účinne pôsobiť na cieľovú plochu a vykonávať tam svoju prácu. Kozmetické prípravky sú rozdelené podľa použitia, miesta aplikácie, zloženia a štruktúry do rôznych kategórií.

Podľa cieľovej oblasti delíme kozmetické výrobky na výrobky pre pokožku všeobecne, pokožku tváre, jemnú pokožku očných viečok a okolia očí, intímnych miest a na vlasovú kozmetiku všeobecne.

Vlasová kozmetika zahŕňa niekoľko druhov kozmetických výrobkov a to šampóny, balzamy, vlasové tekutiny, farby na vlasy a zosvetľovače, prípravky na podporu rastu vlasov, starostlivosť o vlasovú pokožku, prípravky proti šediveniu atď. Rozlišujeme  niekoľko druhov klasických šampónov podľa typu vlasov pre ktoré sú určené, šampóny na normálne vlasy, proti lupinám, na mastné vlasy, na suché vlasy a krepovité vlasy. Tie vlasy dostatočne zmäkčujú a znižujú ich lámavosť, Rovnakú funkciu môžu vykonávať rôzne vlasové vody, ktoré sa od šampónov líšia tým, že neobsahujú saponátové zložky a rôzne mydlá. Sem patria aj vlasové farbivá a prostriedky na farbenie či odfarbovanie vlasov alebo prostriedky proti šediveniu a podobne.

Bežne používané šampóny na umývanie a hygienu vlasov by mali spĺňať niekoľko kritérií:

1. mali by byť ľahko rozpustné vo vode

2. mali by zmývať vlasy kontinuálne

3. mali by byť neutrálne – nedráždivé.

Výber šampónu závisí do veľkej miery od:

  1. typov vlasov,
  2. zloženia (ingrediencií)
  3. konzistencia atď.

Všetky tieto výrobky – vlasové vody i šampóny či farby a odfarbovače však k tomu, aby sa ich ingrediencie uplatnili a vykonali úkony, ktoré sa im pripisujú musia mať jednu spoločnú vlastnosť – musia byť priľnavé, musia sa dostať do najtesnejšieho spojenia s každým vlasom, doslova ho obaliť na určitú dobu. Ingrediencie sa tak dokážu naviazať na vlas, či vniknúť do neho a tým zabezpečiť svoju funkciu vo vnútri alebo na povrchu vlasu. Túto priľnavosť zabezpečujú výrobcovia pridaním vhodných zmáčadiel, ktoré znižujú povrchové napätie vlasov, a takto na nich vodné roztoky lepšie priľnú. Momentálne sa v kozmetických výrobkoch využívajú ako zmáčadlá hlavne nepenivé saponáty, sodné sírany, propylénglykol a iné. Uvedené chemikálie síce do značnej miery zabezpečujú priľnavosť výrobkov, v ktorých sú použité, ale mnohokrát znamenajú nežiaduce reakcie s ostatnými ingredienciami výrobku, niekedy spôsobujú alergické reakcie užívateľov a podobne.

Tieto nedostatky a nežiaduce komplikácie do značnej miery dokážu odstrániť prírodné látky – saponíny, ktoré majú jedinečné vlastnosti. Sú to produkty (sekundárne metabolity) najmä púštnych rastlín, ktoré je možné ľahko získať v práškovej forme. Saponíny sa vo všeobecnosti delia na steránové (steroidné) saponíny – rozpustné vo vode a terpénové (triterpénové)  saponíny – rozpustné v tukoch a (nepolárnych) rozpúšťadlách.

Diosgenín – streánový saponín
Paleonol – terpénový saponín

Saponíny vykonávajú tú istú funkciu ako zmáčadlá – podstatne znižujú povrchové napätia, čím zvyšujú priľnavosť ingrediencie k ploche. Neobsahujú však žiadne chemikálie, s ničím nereagujú, sú úplne inertné a ľahko sa vymývajú. Je však podstatné, aby kozmetický prípravok, do ktorého chceme aplikovať ako zmáčadlá saponíny, bol pre ne vhodný. Do vodných roztokov totiž nemožno aplikovať terpénové saponíny, pretože tie sa vo vode nerozpúšťajú a vytvárajú sediment (usadeniny). Naopak, v kozmetických výrobkoch, kde prevládajú tukové zložky, masti a oleje nie je možné aplikovať steránové saponíny, ale iba terpénové. Táto skutočnosť bola doteraz prekážkou, prečo sa saponíny ako zmáčadlá napriek ich vynikajúcim účinkom nepoužívali. Dodatočné odstraňovanie sedimentov z výrobkov bolo obtiažne a nepraktické. Keď však v roku 1993 bolo objavené veľkokapacitné delenie látok elektrickým prúdom na základe ich izoelektrického bodu, bolo možné priemyselne separovať steránové saponíny od terpénových a podľa druhu výrobkov ich aplikovať.

Saponíny, ako prostriedky znižujúce povrchové napätie a podporujúce priľnavosť kozmetických výrobkov k ich cieľovej oblasti, sa ukázali ako veľmi vhodné a vysoko účinné. Ich celkový obsah v tekutých kozmetických výrobkoch môže dosiahnuť aj niekoľko percent bez toho, aby nejakým spôsobom ovplyvňovali funkciu ostatných ingrediencií. Saponíny, okrem toho, že podstatne znížujú povrchové napätie a tým zvýšia priľnavosť ingrediencií k vlasom, nereagujú so žiadnou látkou prítomnou vo výrobku a ľahko sa vymyjú z vlasov spolu s ostatnými látkami, ktoré šampón alebo vlasová voda obsahuje. Zdá sa, že budúcnosť patrí saponínom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu